Gå till innehåll

Verktygsfält

Demokrati- och jämställdhetsberedningen

De folkvaldas demokrati- och jämställdhetsberedning

Kommunfullmäktige är direkt utsedda av väljarna i allmänt val. Därefter har kommunfullmäktige beslutat att demokrati- och jämställdhetsberedningen ska vara beredning till kommunfullmäktige.

Demokrati- och jämställdhetsberedningen består av lika många ledamöter och ersättare som partier i kommunfullmäktige. Det är fullmäktige som har utsett dem i enlighet med partiernas förslag. Kommunfullmäktige har också utsett ordförande och vice ordförande.

Medborgarnas demokrati

Beredningen har egna idéer och tar egna initiativ. Men det räcker inte! Hur demokratin fungerar i kommunen berör alla medborgarna och därför vill beredningen ha in synpunkter och förslag till förbättringar. Därför välkomnar beredningen dina synpunkter. Kontaktuppgifter ser du nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 april 2024