Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över kommunens övriga nämnder/styrelsers verksamhet.

Kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig över alla ärenden som handläggs av kommunfullmäktige.

Under kommunstyrelsen finns arbetsutskott, personal- och förhandlingsutskott och konsumentutskott. Samarbetsorgan med kommunala ledamöter är: Näringslivsråd, Fyrbodals kommunalförbund och Samarbetskommitté för Tvåstad. Under kommunstyrelsen ligger också Samverkansgruppen för hållbar utveckling och miljö, Budgetberedning och Rådet för hälsa och hållbarhet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 september 2023