Gå till innehåll

Verktygsfält

Rådgivande organ

Här hittar du information om några av Vänersborgs kommuns rådgivande organ.

Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom specifika områden. Dessa organisationer fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.

I de kommunala råden ingår representanter från både kommunen och andra organisationer såsom pensionärsföreningar, funktionshinderföreningar och liknande. På så vis kan olika intressegrupper ta del av och påverka kommande beslut inom sina områden.

Råden fungerar som forum för överläggningar och ömsesidig information mellan rådsledamöterna och deras organisationer och kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2022