Gå till innehåll

Verktygsfält

Näringslivsrådet i Vänersborg

Näringslivsrådet i Vänersborg

Näringslivsrådet i Vänersborg.

Näringslivsrådet är en positivt samlande kraft, och för kommunen ett rådgivande organ med representation från företag och organisationer i näringslivet.

Syftet är att genom en bred sammansättning av människor, engagera näringslivet i aktuella samhällsfrågor, men också att skapa ömsesidiga kontaktvägar mellan näringsliv och kommun.

Genom kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyten arbetar rådet efter beslutad näringslivsstrategi och ökat företagsklimat.

Rådet sammanträder ca 8 gånger per år och har rätt att väcka ärenden hos kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Vilka sitter i näringslivsrådet?

Rådet representerar olika delar av näringslivet:

 • Arbetsförmedlingen (1 representant)
 • Brålanda företagarförening (1 representant)
 • Fastighetsägarna (1 representant)
 • Forum Vänersborg (1 representant)
 • Företagarnas Riksförbund (1 representant)
 • Kunskapsförbundet (1 representant)
 • LRF (1 representant)
 • Trestad företagarförening (1 representant)
 • Visit Trollhättan Vänersborg (1 representant)
 • Vänersborgsföretagen (1 representant)

Från Vänersborgs kommun:

 • Kommunstyrelsens presidium
 • Kommundirektören
 • Förvaltningschefen på miljö- och byggnadsförvaltningen
 • Förvaltningschefen på samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Näringslivsavdelningen

Representanter och ersättare utses av respektive grupp för ett år i taget.

Har du synpunkter att lyfta fram i diskussionerna?

Har du som företagare någonting du vill lyfta fram i diskussionerna? Vänd dig då till någon av representanterna i rådet.

Mötesanteckningar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 mars 2024