Gå till innehåll

Verktygsfält

Hållbar utveckling

En vision som Vänersborgs kommun arbetar efter är att all kommunal verksamhet omfattas av tanken på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Detta ligger i linje med Agenda 2030 och de globala målen.

Kommunen har 2024 antagit en Miljöstrategi som ersätter det tidigare miljöprogrammet från 2016. Miljöstrategin innehåller målbilder för miljöläget i kommunen år 2030. Programmet har sin grund i de nationella och regionala miljömålen.

Miljöarbetet sker också i samverkan med det regionala nätverket som drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund.

Ett socialt hållbart samhälle bygger på inkludering. 2017 antog kommunen en strategisk inriktning för integrationssamverkan.

Vänersborgs kommun är diplomerade som Fairtrade City där miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas.

Vänersborgs kommun satsar också strategiskt på att bidra till utvecklingen av en hållbar industri och utvecklar Wargöns innovations- och industripark med inriktning på energi, miljö och innovation. År 2012 tog kommunen initiativ till projektet Wargön Innovation och i augusti 2018 invigdes den första byggnaden på området där Wargön Innovation.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024