Gå till innehåll

Verktygsfält

Koldioxidbudget

Exempelbild för undersida

En koldioxidbudget används för att synliggöra hur mycket utsläpp av koldioxid som får göras inom ramen för Parisavtalets globala temperaturmål.

Målet med avtalet, som Sverige skrivit på är att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 grader. På lokal nivå för Vänersborgs kommun innebär det att budgeten visar vilket utsläppsutrymme som finns inom vårt geografiska område och vilka sektorer som står för de största utsläppen. För att klara parisavtalets mål behöver vi arbeta tillsammans för att minska våra utsläpp och på så vis begränsa uppvärmningen. Vänersborgs kommun koldioxidbudget finns både som rapport och digitalt verktyg.

Vad säger rapporten?

 • Rapporten beskriver mer djupgående vad en koldioxidbudget är för något och presenterar siffror för Vänersborgs kommuns egen budget. I rapporten finns även tips och idéer på hur arbetet med budgeten kan utformas framöver.
 • Utsläppen från Vargön Alloys AB räknas enligt rapporten inte med i den lokala koldioxidbudgeten utan allokerats i stället som en nationell overhead. Enligt rapporten står inrikes transporter för de största utsläppen i Vänersborgs kommun och till detta hör personbilstrafiken.

Vad visar verktyget?

 • vilken minskning som behöver göras för att budgeten ska hålla
 • vilka insatser som är mest effektiva
 • vilka utsläpp olika sektorer står för, och i vilken ordning de bör prioriteras
 • hur länge budgeten räcker

Genom att dra i reglagen i verktyget kan olika framtidsscenarier visas och varje sektor (inrikes transporter, utrikes sjöfart etc) kan sedan brytas ner i ytterligare steg.

Bilden längst upp på sidan visar nuläget och när vår budget tar slut.

Verktyg och rapport

Genom länken nedan kommer du till verktyget och kan testa olika scenarier: https://www.climatevisualizer.com/vanersborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I rapporten nedan finns mer djupgående information kring Vänersborgs koldioxidbudget:
Rapport och koldioxidbudget Vänersborgs kommun - januari 2024.pdf Pdf, 22 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar

 

Forskare vid Uppsala universitet och Tyndall Centre har tagit fram koldioxidbudgeten för Vänersborg kommun. Globala koldioxbudgetar tas fram av FN:s klimatpanel.

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal kopplat till FN:s klimatkonvention. Det trädde i kraft i november 2016. I avtalet står att den globala temperaturen ska begränsas till 2 grader och allra helst till 1,5 grad. Att begränsa uppvärmningen sker främst genom minskade utsläpp av växthusgaser.

Några exempel på vad kommunen arbetar med:

Som privatperson kan du minska ditt koldioxidutsläpp genom att:

 • Promenera, cykla och åka kollektivt, går det ingen buss – använd närtrafiken
 • Minska ditt flygresande
 • Använda förnybar el i hemmet
 • Se över elförbrukningen
 • Dricka kranvatten i stället för flaskvatten
 • Minska matsvinnet och välja mer vegetariskt
 • Konsumera hållbart genom att köpa begagnat i första hand
 • Undvika att handla lågprisprodukter som transporterats långa sträckor
 • Undvika att handla på ett sätt som skapar returer
 • Förlänga livet på kläder och prylar genom att laga och reparera
 • Lämna kläder och prylar till second hand
 • Återvinna
 • Låna verktyg och annan utrustning i stället för att köpa nytt
 • Minska på plastanvändningen
 • Främja den biologiska mångfalden

Som privatperson kan du också få hjälp av vår energi- och klimatrådgivare och bland annat få tips kring din energi- och elanvändning. De kan bland annat ge dig råd kring energianvändning, solceller, elbilar och energioptimering.
Rådgivning och tips - Vänersborgs kommun (vanersborg.se)

Att vi inom Vänersborgs kommuns geografiska område ska klara att hålla koldioxidbudgeten är vårt gemensamma ansvar och något vi behöver göra tillsammans. Kommunen har själva inte rådighet över alla delar som finns med i koldioxidbudgeten men vårt mål är att sprida information och kunskap till våra företag och invånare samt erbjuda en infrastruktur som kan leda till mer klimatsmarta val. Samverkan mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället är nödvändig för att utsläppen ska begränsas inom ramen för budgeten.

Om de koldioxidbudgetar som tagits fram inte hålls riskerar parisavtalets mål att inte uppfyllas. Det ökar risken för klimatpåverkan världen över i form av bland annat naturkatastrofer. Lokalt för oss i Sverige och Vänersborg kan klimatförändringarna leda till mer nederbörd i form av regn och snö, större risk för översvämningar, kortare vintrar och mer extremt väder som kan leda till ökad risk för torka och bränder. Alla behöver göra sin del för att begränsa uppvärmningen till 1,5–2 grader och ju fler som lyckas hålla sina budgetar desto större blir chanserna att nå målen. Om den minskning av utsläpp som behöver göras nu skjuts upp kommer minskningen i framtiden att behöva bli ännu kraftigare för att kompensera för detta. Därför är det av yttersta vikt att vi tillsammans agerar både snabbt och målinriktat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024