Gå till innehåll

Verktygsfält

Fairtrade City Vänersborg

Den 6:e juni 2008 blev Vänersborg den första Fairtradediplomerade kommunen i Västra Götalandsregionen. Detta innebar samtidigt att Vänersborg blev den 8:e Fairtradediplomerade staden i landet.

Om Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion och hållbar handel. Det innebär bland annat att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling och har ett aktivt informationsarbete. Alla Fairtrade City-diplomerade kommuner leds av en samverkansgrupp.

Vad är en Fairtrade City?

Kommunen ska arbeta aktivt med information om rättvis handel och leva upp till kriterierna för etisk upphandling. Det ska finnas en samverkansgrupp som leder arbetet och den ska ha en bred samhällsförankring med representanter från till exempel ideella organisationer, näringsliv, politiker och kommunala tjänstepersoner.

Kriterier för Fairtrade City

Ansvaret för att uppnå och genomföra Fairtrade City-arbetet är delat mellan kommunen och den civila/ideella sektorn där kommunens ansvar är att ha en tydlig och mätbar målsättning för sin konsumtion av produkter som uppfyller Rättvishandelsprinciperna och ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. En samverkansgrupp leder arbetet och ansvarar också för information om etisk konsumtion.

Följande kriterier ligger till grund för diplomeringen:

  • Övergripande strategi för en hållbar och etisk konsumtion
  • Lokal styrning genom samverkansgrupp
  • Verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City
  • Informations- och engagemangsarbete
  • Upphandling och inköp av rättvist handlade produkter

Företag och organisationers konsumtion av etiskt märkta produkter

Arbetsplatser som fikar Fairtrademärkt kaffe, te och socker kan registrera sig själva på Fairtrades hemsida.

Global kampanj

Det finns Fair Trade Towns i hela världen. Den första var Garstang i Storbritannien år 2001. Efter det har fler än 2000 städer över hela världen diplomerats.

Om Fairtrade

Ditt val gör skillnad!

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokrati och organisationsrätt främjas
  • Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Vad är rättvis handel?

Rättvis handel är handel på schyssta villkor, där de som har producerat eller odlat produkterna har haft bra arbets- och levnadsvillkor. Det finns olika märkningar som visar att en produkt är producerad på ett schysst sätt. Exempel på etiska märkningar är Fairtrade, Rainforest Alliance och WFTOL. Det finns också produkter som är rättvist handlade som inte har någon märkning. Dessa produkter finns ofta i butiker som enbart säljer rättvist handlade produkter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2023