Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakt Avdelning för hållbar utveckling

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till växeln på telefonnummer 0521-72 10 00.

Telefon expedition Beredningssekretariatet
0521-72 23 90

E-post myndighetsbrevlådan:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utvecklingschef
Jenny Broberg Kudryk

Telefon:
0521-72 12 98

E-post:
jenny.kudryk@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Drogförebyggande samordnare
Hanna Kyrkander

Telefon:
0521-72 17 25

E-post:
hanna.kyrkander@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Folkhälsosamordnare
Anne Ekstedt

Telefon:
0521-72 13 91

E-post:
anne.ekstedt@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Anders Fridén

Telefon:
0521-72 23 93

E-post:
anders.friden@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Francesca Di Febo

Telefon:
0521-72 24 32

E-post:
francesca.difebo@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Miljöstrateg
Boel Carlsson

Telefon:
0521-72 24 09

E-post:
boel.carlsson@vanersborg.se

Miljöstrateg
Hedvig Särg

Telefon:
0521-72 24 29

E-post:
hedvig.sarg@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Erika Johansson

Telefon:
0521-72 10 88

E-post:
erika.johansson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utredare
Per-Ola Rasmussen

Telefon:
0521-72 21 28

E-post myndigheten:
per-ola.rasmussen@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Anna Helena Wiechel

Telefon:
0521-72 24 39

E-post:
annahelena.wiechel@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Erika Johansson

Telefon:
0521-72 10 88

E-post:
erika.johansson@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Pål Castell

Telefon:
0521-72 10 91

E-post:
pal.castell@vanersborg.se

Utvecklingsledare
Cornelia Sörman

Telefon:
0521-72 10 46

E-post:
cornelia.sorman@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Erika Johansson

Telefon:
0521-72 10 88

E-post:
erika.johansson@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 april 2024