Gå till innehåll

Verktygsfält

Miljöstrategi 2030

Eftersom förutsättningarna inom miljöområdet ändras mycket fort har specificerade mål valts bort. Miljöstrategin anger istället målbilder för miljöläget i kommunen år 2030.

Miljöstrategi 2030 ersätter det tidigare styrande dokumentet Miljöprogram 2030.

Målbilderna är indelade i fyra fokusområden:

  • Grönskande stad och land
  • Vatten i världsklass
  • Trygg och tillgänglig miljö för stora och små
  • Klimatsmart i alla led

De nationella miljömålen finns representerade tillsammans med de regionala i miljöstrategi 2030. Kommunen har även styrdokument i form av planer och program som kopplar till de olika fokusområdena. Exempel är Översiktsplan, Blåplan, Naturvårdsstrategi, Renhållningsordning, Avfallsplan, Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030 - transporter, el och uppvärmning med flera.

En miljöaktivitetsplan med aktiviteter kopplade till Miljöstrategi 2030 tas fram årligen. Även uppföljning görs årligen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024