Gå till innehåll

Verktygsfält

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Utgångspunkten för arbetet är att prioritera insatser som ger största möjliga nytta för flest invånare i Vänersborgs kommun.

För oss är därför det främjande och förebyggande perspektivet en självklarhet.

Under 2024 arbetar vi med att ta fram ett program för social hållbarhet som ska säkerställa att vi efterlever själva grundprincipen i Agenda 2030; att ingen lämnas utanför i genomförandet av det kommunala välfärdsuppdraget.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 januari 2024