Gå till innehåll

Verktygsfält

Samordningsgrupp för miljö och klimat

Miljö- och klimatfrågorna inom kommunen leds av en politisk samordningsgrupp bestående av en ledamot från varje parti. Utöver politiska representanter är också kommundirektör, avdelningschef för Hållbar utveckling samt miljöstrateg med.

Namn

Titel

Benny Augustsson (S)

Ordförande

Lena Eckerbom Wendel (M)

Vice ordförande

Jonas Sjöblom (MP)

Ledamot

Magnus Ekström (KD)

Ledamot

Mats Andersson (C)

Ledamot

Göran Svensson (MBP)

Ledamot

Mathias Olsson (SD)

Ledamot

Gunnar Henriksson (L)

Ledamot

Britt-Marie Karlsson (V)

Ledamot

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2024