Gå till innehåll

Verktygsfält

Valberedningen

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp och ansvarar för att bereda valärenden som kommunfullmäktige ska besluta om, till exempel val av ledamöter till kommunstyrelse och nämnder.

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare av respektive parti som finns i kommunfullmäktige.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2022