Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunstyrelsen i korthet 22-12-21

Möteslokalen Bojorten i Kommunhuset i Vänersborg

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 21 december 2022.

Uppdragsavtal för vuxenutbildning 2023

KS godkänner förslag till uppdragsavtal för vuxenutbildning 2023 på totalt 37,9 miljoner kronor.

Uppdrag – utredande av kommunal syn- och hörselinstruktör

KS beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att utreda behovet av och möjligheten att införa funktionen syn- och hörselinstruktör i kommunen.

Förslag till fastighetsstrategi för Vänersborgs kommun

KS återremitterar ärendet till kommunstyrelseförvaltningen.

Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022

KS antar förslag till förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024

Svar på medborgarförslag – uppfräschning av Vänersborgs centrum

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att berörda objekt (tvätt av informationsskylt vid Regementsgården samt flytt av brunt hus vid den så kallade ”Vita villan”) inte tillhör Vänersborgs kommun.

Motion om att återuppbygga kallbadhus

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige att avslå motion om att återuppbygga kallbadhus, då den saknar förstudie och investeringsbeslut.

Motion om kartläggning av obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i Vänersborgs kommun

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Motion om att erbjuda andra aktörer vid nedläggningshotade skolor

KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2023