Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunstyrelsen i korthet 23-01-25

Här presenterar vi ett urval av kommunstyrelsens (KS) beslut från mötet den 25 januari 2023.

Kommunstyrelsens val för mandatperioden 2022-2026
KS gjorde val till kommunstyrelsens olika utskott och råd.

Gemensam organisation för turismutveckling på Halle- och Hunneberg
KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige att ställa sig bakom en utrednings förslag om att bilda en gemensam kommunalt styrd verksamhet på Halle- och Hunneberg tillsammans med kommunerna Grästorp och Trollhättan.

Antagande av fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön
KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige att anta fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön.

Motion om minskad tvångsanslutning till vatten och avlopp
KS skickar vidare förslag till kommunfullmäktige att motion om minskad tvångsavslutning till vatten och avlopp ska anses färdigbehandlad med hänvisning till antagandet av proposition 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster

Fastställande av försäljning av Maden 10, Trestad center
KS skickare vidare förslag till kommunfullmäktige att frångå tidigare prissättning och fastställa priset för fastigheten Maden 10 till 225 kronor/kvadratmeter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023