Gå till innehåll

Verktygsfält

Siktröjning i Dalbobergen

Exempelbild för nyhet

Sjöfartsverket ansvarar över att lampor och sjömärken ska vara synliga för sjöfarten. Därför behövs en siktröjning göras i Dalbobergen.

Två siktgator för sjömärken börjar växa igen och behöver därför röjas. Sly och ungträd som röjs kommer få ligga kvar för naturens bästa och utgöra naturvårdsnytta som dödved. En del ekar kommer att beskäras i kronorna.
Det är sjöfartsverket som ansvarar för att arbetet utförs. I föreskrifterna för Dalbobergens naturreservat är dessa åtgärder undantagna från förbudet om skogliga åtgärder. Arbetet kommer göras innan vårens lövsprickning och utförs av gatuenhetens enhet Skog- och natur och av inhyrda arborister (trädklättrare).
Håll avstånd till de som arbetar i skogen för att minimera risker och att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2023