Gå till innehåll

Verktygsfält

Diplomutdelning på karriärprogrammet

Exempelbild för nyhet

De 11 deltagarna på det interna programmet för potentiella chefer tog i fredags examen med diplomutdelning, tårta och festligheter.

Vänersborgs kommun har sedan 15 år tillbaka ett karriärprogram med syfte att utbilda och ge möjlighet för medarbetare att bli kommunens framtida chefer. Under ett och ett halvt år pågår programmet och i fredags gick en ny kull i mål.

- Vi ser ett behov om att satsa på vår framtida chefsförsörjning, men det är också en chans att ge våra medarbetare möjlighet att göra karriär inom kommunen. Vi har många duktiga medarbetare som skulle passa för ledarroller, och de vill vi nå på det här sättet, säger Malin Öberg, HR-specialist och ansvarig för karriärprogrammet.

Många delar att gå igenom

Det är många delar i den kommunala verksamheten som deltagarna går igenom i programmet som ekonomi, arbetsrätt, kommunikation, rekrytering, arbetsmiljö med mera med stort fokus på ledarskapet.

- När vi tar ut deltagarna, får man söka till programmet och sedan gå igenom en rekryteringsprocess innan man blir uttagen. Vi startar programmet med två dagars internat och sedan är det tio kursdagar utspritt under året. Då har vi olika seminarier inom olika ämnen och däremellan läser de kurslitteratur och lämnar in uppgifter. De skuggar dessutom en enhetschef på en annan förvaltning, för att se hur chefskapet är på riktigt. Vi går igenom vad chefskap och ledarskap innebär och att ledarskap inte enbart handlar om att leda andra utan också att leda sig själv. Deltagarna lär känna sig själva väldigt väl under den här tiden, både vad deras svagheter och deras styrkor är och de får en större förståelse för vad arbetsgivaransvaret innebär, säger Malin Öberg.

Examensdag för ett engagerat gäng

I fredags var det alltså examensdags, där alla deltagare under tio minuter fick presentera sin ledarplattform och hur deras personliga resa har sett ut under tiden. Därefter var det diplomutdelning och mingel med kaffe och tårta.

- Det är ett oerhört engagerat gäng som nu tar examen. Det är en blandad grupp utifrån personligheter och alla har bidragit och delat med sig av sin utveckling och sina reflektioner. De kan känna sig stolta och nöjda över vad de har presterat och flera går nu vidare i karriären till chefstjänster, säger Malin Öberg.

Röster från karriärprogrammet:

Bild på Linda Kartberg, en av deltagarna i karriärprogrammet

Linda Kartberg är beteendevetare och arbetar på familjeenheten inom individ- och familjeomsorgen.

- Jag har ett stort intresse av personlig utveckling, men också ett intresse i organisationsutveckling och ledarskap. Jag såg det här som en möjlighet att få en större insikt vad ett chefsuppdrag innebär och se om det är något för mig. Det har varit en rolig personlig resa att göra. Jag har lärt känna mig själv mer, se vad mina styrkor och utmaningar är, och min nyfikenhet för att ta mig an ett chefsuppdrag har blivit större. Jag har fått en större förståelse för vad en chef gör och fått en helhetsbild om organisationen Vänersborgs kommun som jag inte hade innan. Jag har under tiden fått en ny tjänst som samordnare för föräldrastöd och börjar i mitten av april. Det är en helt ny tjänst, som jag har möjlighet att få vara en del i att utforma. Det blir spännande!


Bild på Viktor Gahnström, en av deltagarna i karriärprogrammet.

Viktor Gahnström har arbetat inom socialpsykiatrin som verksamhetsledare och har under karriärprogrammets gång fått en roll som enhetschef inom personligt stöd och omsorg.

- Först och främst har det varit att göra en personlig resa att vara med i programmet, att få jobba med sig själv som person. Vi har fått mycket praktisk kunskap som är kopplat till chefskapet med ett långsiktigt mål att bli chef. Först kände jag mig osäker i om jag verkligen fixar det här, men med programmet har jag vuxit in i mig själv och blivit tryggare i mig själv och i uppdraget som chef. Du måste jobba med dig själv för att kunna hantera uppdraget så bra som möjligt och med programmets hjälp bli mer eftertänksam och trygg. Jag vill verkligen rekommendera programmet! Man står bättre rustad inför chefsuppdraget av den här erfarenheten.

 

Bild på Maria Gerdvall, en av deltagarna i karriärprogrammet

Maria Gerdvall är socionom i grunden och arbetar som kurator inom skolan.

- Jag har länge tyckt att det har varit spännande med verksamhetsutveckling, samverkan, arbetsmiljö och att alla strävar mot samma mål. En rolig dag på jobbet är när jag får jobba med alla de här delarna. Karriärprogrammet är en fin erfarenhet att ta med sig och jag har fått mycket självkännedom under den här tiden. Jag har fått en ännu större trygghet i mig själv som gör att jag vågar ge mig på nya utmaningar. Jag har också lärt mig mycket om kommunen i helhet och hur allt hänger ihop. Nu går jag vidare till en ny tjänst! Jag har fått en tjänst som verksamhetsledare på familjecentralen Sirius. Det blir inte en chefstjänst, men jag kommer få utveckla verksamheten och det ska bli oerhört spännande. Jag kommer ha stor nytta av det som jag har med mig från programmet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2023