Gå till innehåll

Verktygsfält

Väg och gång- och cykelväg - Skaven, Vänersborg

Måndag 3 april påbörjas arbetet med ny väg och gång/cykelväg på Skaven.

Den aktuella sträckan är mellan Skavenvägen 2 och Skaven 227.
Vattenfall skall plocka ner de gamla belysningstolparna och då släcks gatubelysningen på Skaven.

Det kommer sprängas i området och det kommer bli trafikomläggningar, följ trafikanvisningarna.

Arbetet beräknas vara klart senhösten 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 mars 2023