Gå till innehåll

Verktygsfält

Goda resultat i årets medarbetarundersökning

Vi har ett resultat - Vänersborgs kommuns medarbetare är nöjda med sin arbetsplats.

Vänersborgs kommuns medarbetare har sagt sitt! Allt fler trivs på sin arbetsplats och vill dessutom rekommendera den till andra. Det visar årets medarbetarundersökning på Vänersborgs kommun där kommunens medarbetare har svarat på frågor om sin arbetsmiljö, om organisationen som arbetsgivare, om motivation, ledarskap och hur man kan påverka sin arbetssituation. I år besvarade 72 procent av medarbetarna undersökningen och resultatet visar på förbättrade resultat inom nästan samtliga områden.

- Det är mycket glädjande att ta del av det positiva resultatet och konstatera att samtliga frågeområden, som behövde förbättras, fick ett bättre resultat. Det är viktigt att vi har medarbetare som är nöjda med kommunen som arbetsgivare och att vi är en attraktiv arbetsgivare, säger Benny Augustsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Medarbetarna rekommenderar sin arbetsplats

Inom de områden, där resultaten har förbättrats mest är inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. På 24 frågor om risk- och friskfaktorer, visar svaren glädjande nog på förbättrade resultat på varje fråga. Frågorna har handlat om bland annat arbetsbelastning, arbetstid, kränkande särbehandling, kommunikation och delaktighet.

På frågan om hur sannolikt det är att medarbetarna rekommenderar sin arbetsplats till andra, där svarsskalan är 0–10 med tio som högst betyg, kryssade näst intill hälften av de svarade på nio och tio i skalan. Det visar på en utbredd stolthet i organisationen!

I en nationell jämförelse av ett hållbart medarbetarengagemang (HME) med delområdena motivation, ledarskap och styrning blev resultatet oförändrat jämfört med året innan och landar på 78 i indexvärde. Sedan 2017 har det skett förbättringar av HME framför allt vad gäller området ledarskap. Styrning är det område med högst resultat över åren medan området motivation tog ett steg i positiv riktning denna gång, från indexvärde 77 till 78. Kommunen ligger fortsatt något under medelresultatet för kommuner i Sverige.

Fortsatt arbete under 2023

Efter årets medarbetarundersökning har kommundirektörens ledningsgrupp i samverkan med de fackliga organisationerna, gett förvaltningarna i uppdrag att arbeta för en ökad svarsfrekvens kommande år.

- Uppdraget handlar också om att föra dialog på arbetsplatserna om uppsatta mål och att dessa följs upp på ett bra sätt, om återhämtning i arbetet, resurser för arbetsuppgifter, arbetsplatsmötenas innehåll och om ökad delaktighet. På det sättet kan vi utveckla oss att bli en ännu bättre arbetsgivare, säger Lena Tegenfeldt, kommundirektör.

För mer information om undersökningen, kontakta Anna Johannesson, personalchef på Vänersborgs kommun, 0521-71 11 50 eller anna.johannesson@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023