Gå till innehåll

Verktygsfält

Förbud mot förseningsavgifter för krediter

Det är förbjudet att ta ut förseningsavgifter av konsumenter som är sena med betalning av ett lån, det har nu fastställts genom en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsdomstolen slog fast 2021 att Svea Ekonomi (numer Svea Bank) bröt mot lagen när banken krävde att kunderna skulle betala en förseningsavgift när de var sena med betalning av sin skuld. Svea Bank överklagade domen men Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, går på samma linje.

Många andra avgifter

– Vi är nöjda med att domstolen fastställer att det är förbjudet att ta ut förseningsavgifter av konsumenter, som inte sällan ändå krävs på ersättning för dröjsmålsränta och betalningspåminnelser när de är sena med betalning av krediten, säger Ida Nyström, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO.

Kan överklagas

Domstolen ger företaget möjlighet att överklaga domen till Högsta domstolen, HD. För att det ska kunna ske måste HD bevilja prövningstillstånd.

Om domen står sig måste samtliga aktörer på kreditmarknaden rätta sig efter den och förseningsavgifter för krediter blir förbjudna.

KO pekade i målet på att inkassokostnadslagen säger att ett företag bara får begära ersättning för vissa kostnader som det haft för att få konsumenten att betala sin skuld. Förseningsavgift finns inte med i lagen och därför är den inte tillåten. Lagen syftar till att skydda konsumenten mot överdrivna krav på ersättning.

Har du frågor, kontakta konsumentvägledaren, se länk nedan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2023