Gå till innehåll

Verktygsfält

Industriellt Symbiosprojekt uppstartat i Vänersborg

Exempelbild för nyhet

Vänersborgs är en av pilotkommunerna i Fyrbodal för att hitta hållbara arbetssätt inom Industriell symbios..

Vänersborgs är en av pilotkommunerna i Fyrbodal för att hitta hållbara arbetssätt inom Industriell symbios.

Vänersborg är tillsammans med kommunerna Bengtsfors och Lysekil med i ett Formasprojekt för att hitta hållbara arbetssätt inom industriell symbios. Bakom projektet står även Fyrbodals kommunalförbund, Chalmers Industriteknik och Formas (Forskningsrådet).

Industriell symbios handlar om att det som hos ett företag räknas som restprodukt kan vara råvara för ett annat. Det är ett bra sätt att hitta lönsamhet och nya affärsområden genom att upptäcka varandras restflöden.

Under året kommer vi att genomföra symbiosträffar som man är välkommen att anmäla sig till. Närmast är den 25 maj på förmiddagen. Utförligt program kommer inom kort.

Projektet kommer att pågå under ca 1,5 år och startade i början av år 2023. Redan finns flera symbioser igång.

För mer information kontakta Näringslivsavdelningen.
Mail: naringsliv@vanersborg.se eller ring oss på tfn 0521-72 10 00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2023