Gå till innehåll

Verktygsfält

Gemensam krisövning på flygplatsen

Just nu pågår totalförsvarsövningen Aurora 23 i Sverige och i samband med den genomför Vänersborgs kommun tillsammans med Trollhättans Stad en övning på Trollhättan-Vänersborgs flygplats.

- Den här typen av övningar är oerhört värdefulla. Säkerhetsfrågor blir alltmer aktuella och med övning blir vi ännu bättre på att vara väl förberedda tillsammans inför en potentiell kris, säger Benny Augustsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg.

2019 träffades representanter för Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun och Skaraborgs Flygflottilj F7 på Trollhättan-Vänersborgs flygplats och undertecknade en avsiktsförklaring för att utveckla samverkan när det gäller krisberedskap och planering av totalförsvaret.

Därefter har rådet träffats med jämna mellanrum för utbildningar och diskussioner kopplade till totalförsvaret och nu ska för första gången en övning genomföras. Den 27 april träffas respektive kommunledning på flygplatsen för att tillsammans testa sin gemensamma krisberedskap under Försvarsmaktens ledning.

- Praktisk övning ger färdighet och samordningen mellan Försvarsmakt och Civilförsvar lokalt är avgörande för att stå rustade inför både krigs- och krissituationer, säger Mats Andersson (C), 1:e vice ordförande.


Realistiska förhållanden

Övningen äger rum parallellt med den stora försvarsövningen Aurora 23 och det kommer befinna sig militär personal på flygplatsen, vilket bidrar till en mer realistisk inramning. Hur övningen är utformad vet inte deltagarna från respektive kommunledning om i förväg. Från Vänersborgs kommun deltar Benny Augustsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Mats Andersson (C), 1:e vice ordförande, Henrik Harlitz (M), 2:e vice ordförande och kommundirektör Lena Tegenfeldt.

- Det är en fantastisk möjlighet att delar av kommunens ledning får delta och utvecklas i en övning på detta sätt. Det fördjupar kunskapen i ämnet samt att man övar på praktiska beroenden och stress som man inte behöver ta hänsyn till i vardagen. Denna erfarenhet kommer att öka vår beredskap att anpassa oss för det oplanerade, säger Fredrik Idengren från juridik- och säkerhetsavdelningen.

Mat från Odenköket

Under den aktuella veckan turas Vänersborg och Trollhättan om med att leverera mat till Försvarsmaktens personal på flygplatsen. För Vänersborgs del innebär det mat som kommer från Odenköket.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 april 2023