Gå till innehåll

Verktygsfält

Politiker och företagare i möte om E45

Exempelbild för nyhet

Företagare och politiker från kommunen, regionen och riksdagen har mötts för att diskutera en utbyggnad av E45.

Väg E45 genom Dalslandsdelen av Vänersborgs kommun är i stort behov av utbyggnad och är sedan länge en prioriterad fråga för kommunen. För en tid sedan kallades därför till ett möte för att diskutera E45:s framtid.

- E45 genom Dalsland är en smal vägsträcka, där det årligen sker ett flertal allvarliga olyckor och vägen måste därför byggas ut. För oss är det viktigt att utbyggnaden blir av och därför hade vi det här mötet för att lyfta vägen så att E45 blir en prioriterad väg även på ett nationellt plan. Vi ville framföra våra synpunkter på vilka problem som vi ser med vägen idag och ge förslag på hur E45 kan förbättras, säger Benny Augustsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Riksdagens trafikutskott medverkade
Medverkande på mötet var bland annat riksdagsledamöter från Fyrbodal, politiker från Västra Götalandsregionen, kommunpolitiker i Vänersborg och Mellerud samt representanter från infrastrukturgruppen i Brålanda företagarförening och mötet var en uppföljning från ett tidigare möte. Den här gången var både ordförande och ledamot i riksdagens trafikutskott med för första gången.

- Jag är nöjd att vi fick till det här mötet och det blev en bra diskussion med många bra synpunkter. Vi kommer att fortsätta att påverka från vårt håll så att en utbyggnad blir en realitet. Nu är det upp till riksdagen och Trafikverket att se till så att det blir av, avslutar Benny Augustsson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2023