Gå till innehåll

Verktygsfält

Vänersborg gör sitt bästa resultat någonsin i undersökning om företagsklimatet.

Exempelbild för nyhet

Vänersborg går framåt med flygande fart!

Vänersborg gör sitt bästa resultat någonsin i undersökning om företagsklimatet.
Svenskt Näringsliv mäter årligen via en enkät drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet i kommunen uppfattas av företagen. Enkäten skickades ut till företag i Vänersborgs kommun under årets första kvartal. Under flera år har enkätens svar visat på flera utvecklingsområden, något som Näringslivsavdelningen och kollegorna på övriga förvaltningar, arbetat fokuserat på att förbättra. Det har nu gett det bästa resultatet någonsin för Vänersborgs kommuns del!

Det sammanfattande omdömet ökar
Redan förra året visade det på en rejäl uppgång och Vänersborgs kommun var då en av Sveriges tio ”klättrare” och tog sig upp 57 placeringar i rankingen som presenterades på hösten. Nu visar det sammanfattande omdömet att Vänersborgs kommun får 3,58 vilket ligger ovanför rikssnittet som är på 3,46. Förra året låg både Sverigesnittet och Vänersborg på 3,43.

-Utifrån min erfarenhet och från att ha arbetat i en annan kommun tidigare ser jag att ett gott företagsklimat är resultat av ett övergripande och systematiskt arbete, något som jag ser att man fokuserat på här i Vänersborg, säger Sofia Jessen, Näringslivschef.

Hon får medhåll av Susann Haggren som är näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv och kontaktperson för Vänersborgs kommun.

-Det är glädjande att Vänersborg stadigt förbättrar sitt företagsklimat. Vänersborg visar återigen att näringslivsfrågorna har fått en framskjutande ställning i den kommunala verksamheten. Nya mötesplatser och forum för dialog ökar förståelsen för företagens situation och bidrar till den samverkan som tidigare har saknats i Vänersborg. Vi ser även fortsatta förbättringar i kommunens service och bemötande vid handläggning av myndighetsärenden, som länge har haft låga betyg, säger Susann Haggren

Kommunstyrelsens ordförande gläds åt resultatet
Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande är också han mycket glad över företagens omdömen.

-Vi har stärkt vårt arbete med service och bemötande och upplevs som mer lyhörda, vilket jag är glad över. Inom politiken har vi samsyn i det mesta gällande näringslivsfrågorna. Företagsbesöken som vi gör regelbundet och gjort de sista åren upplever jag som mycket uppskattade och dialogerna med såväl oss inom politiken och med våra tjänstemän får högt betyg, det visar att vi är på rätt väg, säger Benny Augustsson.

-I höst kommer den totala rankingen där alla kommuner jämförs men egentligen är det ju själva betyget som säger mest och det ligger nu en bra bit över rikssnittet, vilket tyder på att vi gör rätt saker, avslutar Sofia Jessen.

Fotot visar medarbetarna på Näringslivsavdelningen i Vänersborg.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2023