Gå till innehåll

Verktygsfält

Välkommen till Familjedag i Kastanjeparken!

Exempelbild för nyhet

Hur ska Kastanjeparken se ut framöver? Var med och tyck till den 27 maj! Vi finns på plats med hoppborg, popcornmaskin och andra aktiviteter.

På Kastanjevägen i Vänersborg finns ett parkområde, Kastanjeparken. Ett grönområde med träd, klipphällar och en liten backe ner mot garagen och som de boende på Kastanjevägen tycker är en mörk, otrygg och otillgänglig plats. Det vill Vänersborgs kommun förändra tillsammans med invånarna.

- Det här är en plats där många som bor på Torpa passerar dagligen, men som upplevs som otrygg och det blir därför inte så många som använder platsen. Det vill vi ändra på! säger Moa Carlson, tillförordnad stadsträdgårdsmästare.

Moa Carlson, tillförordnad stadsträdgårdsmästare

Moa Carlson, tillförordnad stadsträdgårdsmästare

- Vi vill skapa en trygg plats som används av många och där människor kan mötas. Inte bara för de boende, utan vi vill även uppmärksamma platsen för utomstående, säger Robin Appelgren, planeringsingenjör.

Robin Appelgren, planeringsingenjör

Robin Appelgren, planeringsingenjör

 

En del i medborgarlöftet
Åtgärden är en del av medborgarlöftet, en överenskommelse mellan polisen och kommunen där Torpaområdet står i fokus i två år framöver.

- Det här är en del av en åtgärd som vi tillsammans har kommit överens om, kommunen och invånarna på Torpa. I medborgarlöfte Torpa har vi fem områden, som vi fokuserar på, varav den offentliga miljön är ett av dem. Vi vill ta tillbaka ett område som idag upplevs som otryggt. Vi får ju se vilka önskemål som kommer fram nu under invånardialogen och för oss är det viktigt att lyssna in om vad man vill även om vi kanske inte kan göra allt. Det här gör vi tillsammans med de boende på området som gör att de känner ansvar för platsen, säger Per Edensvärd, säkerhetssamordnare.


Familjedag i parken
Lördag den 27 maj klockan 10.00-14.00 bjuder Vänersborgs kommun och AB Vänersborgsbostäder in till en Familjedag i Kastanjeparken. Då har alla, små, stora och unga, möjlighet att ge sina synpunkter på vad som ska hända med parken.

- Vi finns på plats med hoppborg, popcornmaskin och andra aktiviteter, men framför allt vill vi veta vad våra kommuninvånare tycker ska finnas i Kastanjeparken framöver. Var med och tyck till! säger Robin Appelgren.

- Dagen är öppen för alla, även om man inte bor på Torpaområdet. Vi finns här för att lyssna in allas röster. Varmt välkommen! hälsar Moa Carlson.

Hus på Kastanjevägen sett från parken
Moa Carlson och Robin Appelgren går i Kastanjeparken

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 maj 2023