Gå till innehåll

Verktygsfält

Konstnär från Kosovo i Vänersborgs konsthall

Exempelbild för nyhet

Konstnären Yll Xhaferi besöker Vänersborg inför sin kommande utställning på konsthallen i september.

I maj månad bjöd konsthallen in konstnären Yll Xhaferi till Vänersborg. Xhaferi var en av de konstnärer som konsthallen besökte under sin resa till konstbiennalen Manifesta 2022 som hölls i Kosovos huvudstad Pristina.

Under sitt besök fick Xhaferi uppleva olika platser i kommunen, konsthallar och museer i regionen samt skulpturparken på Restad Gård. Konstnären gavs också en inblick i Vänersborgs kommunala verksamheter och fick bland andra stifta bekantskap med Timjan och biblioteket. Besöket syfte var att lära känna Vänersborg, och samla på sig inspiration till Ylls kommande utställning i konsthallen i september.

Till sin utställning kommer konstnären skapa ett flertal platsspecifika konstverk för konsthallen. Utställningen är unik i sitt slag, där en konstnär från Kosovo som i en egen soloutställning inspireras av platsen och staden Vänersborg.

I samband med utställningen kommer en rad programpunkter presenteras, vilka görs i samarbete med GIBCA, Valand högskola för konst och design i Göteborg, och Trollhättans konsthall.

Yll står lutad mot en stor gul skulptur på Restad Gård

Yll på besök på Restad Gård.

Mer om konstbiennalen Manifesta och konsthallens internationella samarbeten

Manifesta är en turnerande konstbiennal som arrangeras vartannat år i en stad i Europa. Den var inne på sin fjortonde omgång och först gången som den placerades i ett Balkanområde. Över 100 verk presenterades under biennalen i Pristina. De visades i både aktiva offentliga lokaler som gallerier, museum och bibliotek men också i övergivna lokaler som gamla hotell, antika badhus och inomhusarenor.

Xhaferi guidade konsthallen runt till ett flertal av Manifestas punkter, bland annat till sina egna konstverk där hans bidrag till Manifesta var en trädgård framför och utanför den en gång övergivna byggnaden biblioteket Hivzi Suljemani som biennalen lät transformera till Centre for Narrative Practice, en central plats för det konstnärliga programmet och hemmet till Oaza, ett utrymme för utbildningsprogrammet i Manifesta. Platsen var en gång till för solidaritet och lärande. Den lummiga kringmiljön fungerade som ett alternativ till de små och mörka läsesalarna inne i byggnaden och som plats att samlas och dricka kaffe och där man då själva tog hand om träden, blommorna och buskarna men med åren förfall både byggnaden och miljön omkring. Xhaferi tog fasta på historien och försökte återuppliva denna "urbana oas" och hjälpa till att återställa känslan av gemensamt ägande som den en gång förkroppsligade. Växterna själva fungerar som övertygande förebilder för de processer av symbios, samarbete och självbestämmande han hade i åtanke. Konstnären slog rot i trädgården under biennalens 100 dagar och arbetade med många olika människor – bland dem botaniska experter och hobbyträdgårdsmästare, grannar, konstnärskollegor, familjemedlemmar och vänner – för att ta reda på vilka växter som kommer att trivas i denna framväxande miljö och hur man bäst tar hand om dem.

Resan till Manifesta genomfördes med stöd från kommunens internationaliseringsmedel, med syfte att personalen på Vänersborgs konsthall skulle möta andra konstkuratorer, olika konstnärskap samt omvärldsbevaka arbetsfältet. Vi hoppades också att erfarenhetsutbytet skulle bidra till ett utökat nätverk, och kunna skapa kontakt med konstnärer, med ett långsiktigt mål om att kunna ställa ut ett internationellt konstnärskap i Vänersborgs konsthall.

Vi ser framemot Yll Xhaferis kommande utställning på Vänersborgs konsthall med vernissagedatum den 16 september, håll utkik för mer information på vår hemsida.

Konstvisning i Pristina med ett hängande konstverk från av röda trådar golv till tak i förgrunden.

På besök i Pristina

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 juni 2023