Gå till innehåll

Verktygsfält

Avrådan från bad vid barnbadet

Barnbadet vid Skräckleparken har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet även i år.

Varje år får badplatser, som räknas som EU-bad, en klassificering. Denna klassificering tas fram av Havs- och vattenmyndigheten och baseras på de fyra senaste säsongernas provresultat. Klassificeringen sker på en skala mellan dålig, tillfredsställande, bra och utmärkt badvattenkvalitet.

Tyvärr har barnbadet vid Skräckleparken fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet även i år. Det betyder att under hela sommaren gäller avrådan från bad. När en badplats får klassificeringen dålig ska kommunen avråda från bad hela säsongen. Eftersom klassificeringen väger in flera års provsvar och inte är en nulägesbild kan det ta tid att få en bättre klassificering igen.

Skyltar kommer att komma upp på badplatsen. Vi arbetar för att utreda och åtgärda problemen så att barnbadet kan uppnå en bra klassificering igen kommande somrar. Kommunen kommer att ta prover för bakteriehalter på alla EU-bad och några mindre badplatser under sommaren som vanligt. Årets provresultat går att se allt eftersom de rapporteras in på hemsidan Badplatsen Länk till annan webbplats..

Klassificeringen på övriga EU-bad för 2023 är:
Gaddesanna - Utmärkt
Nordkroken - Utmärkt
Sikhall - Bra
Ursand - Utmärkt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2023