Gå till innehåll

Verktygsfält

Familjecentralen Sirius möjliggör för föräldralediga att träna på svenskan

Exempelbild för nyhet

Marina Chawitou kommer från Syrien och har bott i Sverige och Vargön i cirka ett och ett halvt år. I Syrien studerade hon och livet i det nya landet blev först lite ensamt innan hon hittade till Sirius.

- Jag var föräldraledig med min nyfödde son och barnavårdscentralen berättade om att Familjecentralen Sirius fanns. För att lära mig svenska började jag gå hit. Jag har lärt mig mycket här på Sirius. Först var jag rädd för att prata och säga fel, men här blev jag av med rädslan. säger Marina Chawitou.


Bred variation av aktiviteter
Familjecentralen Sirius erbjuder en bred variation av olika aktiviteter, bland annat finns Öppen förskola, babycafé och olika föräldragrupper.
- Så har vi också en SFI-grupp (Svenska för invandrare) för föräldralediga som ännu inte har börjat eller har uppehåll från sina studier vid Kunskapsförbundet Västs SFI-grupper. Här träffar de andra mammor och får träna sig på svenska språket och veta mer om det svenska samhället innan ordinarie SFI-undervisning. Genom att vi har fokus på att samtala får de många ord med sig, vilket gör att det blir en lägre tröskel när de går över till ordinarie SFI sedan, säger Lillemor Mayborn, verksamhetsledare på Familjecentralen Sirius.

Sirius SFI-grupp gör också olika utflykter för att bekanta sig mer med staden.
- Det är ingen traditionell SFI-undervisning utan vi varvar samtal och sångstunder med utflykter. Bland annat gör vi en stadsvandring, eftersom många som inte bor inne i Vänersborg är så bekanta med de centrala delarna av staden. Vi har också besökare från bland annat konsumentvägledningen, förskolan och socialtjänsten som berättar om sin verksamhet och på det sättet lär man sig mer om det svenska samhället, fortsätter Lillemor.


Framtiden ser ljus ut

Med hjälp av all svenska som hon lärde sig på Sirius, kunde Marina börja direkt på kurs C på SFI. Där gick hon en vecka innan hon var klar med hela kursen och kunde hoppa på D-kursen, vilken är den högsta kursen inom SFI.
- Jag är klar med SFI nu och jag kommer fortsätta att studera på den grundläggande vuxenutbildningen. Så småningom planerar jag att studera på högskolan. Jag berättar för alla hur bra det är på Sirius, jag har fått många nya vänner och jag har lärt mig svenska. Kom hit alla! avslutar Marina Chawitou.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2023