Gå till innehåll

Verktygsfält

Slutkonferens för projekt om tågstopp i Dalsland

Projektet "Samhällsplanering och stationsutveckling" med syfte att arbeta fram nya tågstationer i Dalsland går nu mot sitt slut och imorgon är det slutkonferens.

Under 2022 och 2023 har projektet ”Samhällsplanering och stationsutveckling” pågått i syfte att återöppna tågstationer i mindre orter i Västra Götalands län. Projektägare har varit Västra Götalandsregionen och Chalmers tekniska högskola med mål att återöppna fyra tågstationer i Dalsland: Brålanda, Frändefors, Bäckefors och Dals-Rostock.
- Det här är ett väldigt viktigt projekt för Dalsland! Att öppna upp för fler tågstopp gör det möjligt för att fler ska kunna tågpendla till och från sina arbeten och på sikt gör det här Dalsland till ett ännu mer attraktivt område att leva och verka på, säger Benny Augustsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Slutkonferens med många deltagare
Nu är projektet på väg in i slutfasen och på onsdag den 14 juni äger en slutkonferens rum i Bojorten i kommunhuset i Vänersborg, där tjänstepersoner och politiker från Dalslands- och Sjuhäradskommuner, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Trafikverket medverkar både i publiken och på scenen. Syftet med konferensen är att summera lärdomarna från det ett och ett halvt år långa projektet, att skapa samsyn och att blicka framåt.
- Det har varit ett positivt projekt där samtliga berörda aktörer samlats och tillsammans resonerat om nuläge och färdplanen framåt. Nu hoppas vi att nästa fas tar vid, med målsättningen att tågen åter kommer stanna i våra forna stationssamhällen, säger Freddie Carlson, planhandläggare och Pål Castell, samhällsplanerare gemensamt.

Nya tågstationer öppnas
På konferensen kommer det reflekteras och diskuteras kring vilka steg som behöver tas för att gå vidare med tågstopp och efter konferensen fortsätter arbetet. Målet är att återöppna den första stationen senast 2028 och resterande stationer därefter.

Ur programmet:
- Konferensen inleds av Benny Augustsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg och Louise Jeppsson (V), ordförande i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen som hälsar välkommen till dagen.

- Martin Elofsson från Västra Götalandsregionen presenterar projektet och dess bakgrund, syfte och innehåll.

- Thomas Forslin från Fyrbodals kommunalförbund berättar om projektet Det goda livet i Dalsland.

- Kommunerna i Dalsland representeras av fyra tjänstepersoner, Freddie Carlson och Pål Castell från Vänersborgs kommun, Magnus Olsson från Melleruds kommun och Sara Larsson från Bengtsfors kommun, och de kommer från olika perspektiv tala om varför tågstoppen är viktiga för Dalsland.

- Trafikverket berättar övergripande om hur ansvarsfördelningen mellan stat, region och kommun ser ut kring ett stationsområde.

- Projektledare Nils Björling från Chalmers summerar dagen.

För mer information, kontakta
samhällsplanerare Pål Castell, 0521-72 10 91, pal.castell@vanersborg.se eller
planhandläggare Freddie Carlson, 0521-72 13 30, freddie.carlson@vanersborg.se

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2023