Gå till innehåll

Verktygsfält

Kommunen upplåter gräsytor

Under sommaren upplåter kommunen gräsytor för foderproduktion till den enskilde. Ansökan ska vara inkommen senast 19 juni kl 12.00

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beslutat att erbjuda allmänplats och viss kvartersmark där gräset växer och normalt bara skulle slås ned med slaghack/betesputs till medborgarna som har behov av gräs. Kommunen upplåter nu ytorna till enskild för att slå gräset och göra hö/hösilage etc. 

Upplåtelsen gäller under sommaren 2023.

Varje karta innehåller varierande antal områden markerade och de är klumpade så som de beskrivs i kartan. Alltså upplåts samtliga ytor i den enskilda kartan till en nyttjanderättshavare. Ex Samtliga ytor i Brålanda kartan upplåts till nyttjanderättshavare 1, samtliga ytor i Frändeforskartan upplåts till nyttjanderättshavare 2 osv.

Kartor över samtliga områden som upplåts Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Inledningsvis kan en nyttjanderättshavare bara tilldelas en karta. Beroende på intresse kan nyttjanderättshavaren tilldelas flera kartor.

Nyttjanderättshavare får enbart bruka marken för sitt eget behov! Vilket innebär att det gräs som slås får inte säljas till tredje man. Det är tillåtet att anlita egen entreprenör för att genomföra arbetet.

Upplåtelsen är vederlagsfri.

Kommunen tar inget ansvar för de fysiska förutsättningarna på platsen eller vad som kan försvåra brukandet i form av infarter till området eller liknande. Eventuellt skräp eller andra föremål som kan finnas i gräset tar kommunen inget ansvar för.

Ansök genom att beskriva ditt behov och vilken av kartorna du är intresserad av. Maila din beskrivning och områdesönskan till mark.exploatering@vanersborg.se

Vi vill ha din ansökan senast 19 juni kl 12.00. 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 juni 2023