Gå till innehåll

Verktygsfält

Landshövdingen på besök i Vänersborg

Exempelbild för nyhet

På sin turné bland länets alla kommuner var det i fredags dags för Landshövding Sten Tolgfors att besöka Vänersborgs kommun.

Sten Tolgfors är Landshövding i Västra Götalands län sedan den 1 september 2022 och genomför under våren en turné bland länets alla kommuner. Det gör han för att få mer insyn i vad som är de stora frågorna och utmaningarna hos kommunerna idag.

I fredags var det Vänersborgs kommuns tur att ta emot Landshövdingen på ett lunchbesök. Landshövdingen Sten Tolgfors och tjänstepersoner från Länsstyrelsen i Västra Götaland mötte kommunalråden Benny Augustsson (S), Mats Andersson (C) och Henrik Harlitz (M), kommundirektör Lena Tegenfeldt och utvecklingsledare Pål Castell från Vänersborgs kommun. Först visades kommunens nya mötessal Bojorten och därefter gick man vidare till Folkets Hus för en dialoglunch.
- På agendan stod bland annat de prioriteringar som Länsstyrelsen gör när det kommer till regional utveckling, grön omställning, civilt försvar och demokrati. Vi pratade också om aktuella frågor för Vänersborgs kommuns del, främst de infrastrukturutmaningar som vi har och de ekonomiska och sociala utmaningarna och möjligheterna med att ha Sveriges största asylboende. Vi hann också prata om hur Länsstyrelsen och kommunen kan ha ett ännu närmare samarbete, säger Benny Augustsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommundirektör Lena Tegenfeldt tyckte att det blev ett bra möte:
- Det är oerhört värdefullt att få en dialog kring de gemensamma utmaningarna vi har på olika nivåer; kommunal, regional och statlig. För bästa samhällsnytta behöver vi närmare dialog i de större strategiska frågorna för att belysa olika perspektiv. Det här var ett givande möte med Landshövdingen och hans stab utifrån våra olika roller. 

Bilden visar från vänster: Lena Tegenfeldt, kommundirektör, Henrik Hartliz (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Mats Andersson (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Sten Tolgfors, landshövding, Pål Castell, utvecklingsledare på kommunstyrelseförvaltningen, Benny Augustsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Lenny Lämber, chef för avdelningen för verksamhetsstöd på Länsstyrelsen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juni 2023