Gå till innehåll

Verktygsfält

Ny plan och bygglovstaxa!

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny plan och bygglovstaxa för Vänersborgs kommun.

Taxan bygger på den modell som SKR har tagit fram, tillhandahållit och rekommenderat sedan 2014.

I den nya taxan ser du direkt vad en viss typ av åtgärd kostar, vilket är en förbättring mot den gamla där man med hjälp av olika faktorer skulle räkna fram beloppet, vilket inte alltid var helt lätt.

Den nya taxan bygger på att kostnaden ska motsvara den tid vi lägger ned på ett genomsnittligt ärende av just den typ du söker.

Den nya taxan gäller fr.o.m. 1 juli 2023. Det är när ärendet kommer in till oss som styr vilken taxa som tillämpas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 juni 2023