Gå till innehåll

Verktygsfält

Goda resultat inom vård och omsorg

Karin Hallberg, socialchef

Karin Hallberg, förvaltningschef socialförvaltningen

Under 2022 har vi inom socialförvaltningen satsat på att minska andelen timanställda inom vår verksamhet vård och omsorg för äldre. Detta i syfte  att ge en god service till våra brukare och trygg anställning för våra medarbetare.

Under flera år har Vänersborg haft fler timanställda i verksamheten jämfört med andra kommuner.

Nu har socialförvaltningen fått statsbidrag med 37 miljoner för en god prestation under 2022 vilket är ett resultat av det fina arbete som genomförts av chefer och medarbetare.

Tillsammans inom förvaltningen planerar vi nu för att fortsätta att utveckla vår verksamhet vård och omsorg för äldre, liksom vi utvecklar andra områden inom förvaltningen. Vi har tagit fram en personal- och kompetensförsörjningsplan för hela förvaltningen där vård och omsorg inkluderas och vår långsiktiga målsättning är att säkra en god och nära vård och en god arbetsmiljö genom en trygg och stabil bemanning. Jag är stolt och glad över det statliga tillskottet som är ett resultat av fint genomfört arbete samt att det tryggar vår ekonomiska situation för 2023, säger Karin Hallberg förvaltningschef socialförvaltningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juli 2023