Gå till innehåll

Verktygsfält

Föryngring av skog mellan golfbana och sluss på Onsjö

karta över området för avverkningen mellan golfbana och slussområde.

Skogen är mogen för avverkning och har begynnande barkborreskador. Därför planeras avverkning under hösten 2023.

För att gynna den biologiska mångfalden kommer döda träd, höga stubbar och en viss volym av grenar och toppar lämnas kvar.
Avverkningsområdet är cirka 5 hektar men inom området ingår delar som ska lämnas som hänsynsområde för naturvård. Träd av trädgrupper som har större betydelse för naturvården ska sparas samt tallar på delar av avverkningsområdet för att återbeskoga området med nya tallplantor.

Ris, grenar och toppar kommer till största delen läggas på basvägarna för att minimera skador som kan uppstå av maskiner. Väder och markens bärighet avgör hur mycket ris, grenar och toppar som kommer att bli möjligt att köra ut för att användas till bränsleflis.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 augusti 2023