Gå till innehåll

Verktygsfält

Gunnar Johansson blir ny VD i Fastighets AB Vänersborg

Exempelbild för nyhet

Gunnar Johansson har utsetts till ny VD för Fastighets AB Vänersborg, med start den 1 september. Samtidigt fortsätter han som VD för AB Vänersborgsbostäder.

Denna strategiska utnämning syftar till att stärka samarbetet mellan de två bolagen och öka samordningsfördelarna för att gynna näringslivet och kommunens utveckling.

De båda bolagen är helägda av Vänersborgs kommun och kommer att fortsätta sina verksamheter som två separata bolag.

-          Vi hälsar Gunnar Johansson välkommen som VD för Fastighets AB Vänersborg. Gunnar är väl införstådd i bolagets uppdrag att möjliggöra fler företagsetableringar och att på marknadsmässiga grunder hyra ut verksamhetslokaler för näringslivet, säger Mats Andersson, ordförande i Fastighets AB Vänersborg.

Enligt beslut från bolagsstyrelsen kommer Vänersborgsbostäder även att ta över ansvaret för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av Fastighets AB Vänersborgs fastighetsbestånd. Anledningen är att optimera resursanvändningen och samla kompetensen.

-          Det inte ovanligt att man i kommunsverige ser över organisationen och samlar kompetensen. Detta ger utrymme för att Fastighets AB kan vara än mer en aktiv part för att stärka möjligheter till nya etableringar men också ge en god service till befintliga hyresgäster, säger Mats Andersson.

Med sin erfarenhet som VD för Vänersborgsbostäder har Gunnar Johansson redan etablerat ett brett nätverk och kunskap om fastighetsbranschen.

-          Jag ser fram emot uppdraget och att få bidra till Fastighets AB Vänersborg. Genom att effektivt förvalta och utveckla kommersiella fastigheter kan bolaget bidra till att locka företag och investeringar till området, vilket i sin tur kan öka ekonomisk tillväxt och sysselsättning, säger Gunnar Johansson, tillträdande VD för Fastighets AB Vänersborg.

Fastighets AB Vänersborgs verksamhet är att köpa och sälja fastigheter, att uppföra byggnader samt förvalta och hyra ut fast och lös egendom. Fastighets AB Vänersborg erbjuder anpassningsbara lokaler till företagare, vilket skapar förutsättningar för tillväxt. Bolaget ska också stödja utvecklingen av ett starkt affärs- och näringsliv i Vänersborgs kommun.

AB Vänersborgsbostäders verksamhet är på ett affärsmässigt sätt att utveckla och erbjuda ett attraktivt boende för alla som vill bo i hyresrätt inom Vänersborgs kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2023