Gå till innehåll

Verktygsfält

Summering FrukostForum 14 september

Närmare 150 deltagare kom till höstens första FrukostForum på Vänerparken.
Erik Torstensson och näringslivschef Sofia Jessen guidade oss genom
ett fullspäckat program, som till stor del handlade om kommunikation av
olika slag.


Morgonen startade med en presentation av Maria Thyrell, ny kommunikationschef i Vänersborgs kommun. Maria har jobbat med kommunikation i drygt 20 år, främst inom offentlig verksamhet. Tillsammans med sina nio medarbetare, allt från växeltelefonister och kommunikatörer till webbutvecklare, fotograf och tryckeri, kommer hon att utveckla kommunens centrala kommunikationsavdelning.

Robert Andersson, VD på Intea i Vänersborg, välkomnade oss till sina lokaler på Vänerparken. Intea äger samhällsnyttiga fastigheter för stat, region och kommun runt om i Sverige. Här i Vänersborg inryms det ett trettiotal olika verksamheter i deras lokaler, där VG-regionen och Vänersborgs kommun är några av de största hyresgästerna. Vi fick också höra att upphandlingen för Regionens Hus dragits tillbaka och vi får hoppas att regionen kommer ut med en ny förfrågan.

Kommunikation är en färskvara som ständigt behöver underhållas och utvecklas. Kommunalråd Benny Augustsson berättade om vikten av att vara påläst och uppdaterad, inte minst som politiker. Här är FrukostForum ett viktigt nätverk, ett forum som också är bra för hela Vänersborg.

Magnus Emanuelsson och Torvald Asplund från Västtrafik berättade om hur viktigt det är att stadsplanering och utvecklingen av kollektivtrafiken går hand i hand. Det finns såklart utmaningar med att få till infrastrukturinvesteringar som krävs för att utveckla kollektivtrafiken, men för kompetensförsörjningen är en väl utbyggd infrastruktur en viktig faktor. Från den 1 oktober förändras trafiken i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. Körvägar och tidtabeller ändras och många linjer får nya linjenummer. Det innebär också färre linjer men fler turer, tätare trafik på helgerna, bättre bytesmöjligheter och en del linjeförändringar. Dessutom elektrifieras stadsbusstrafiken. Läs mer: Nyheter i busstrafiken! | Vänersborgs kommun (vanersborg.se)

Fredrik Hofflander, chefredaktör på TTELA, älskar lokal journalistik just för att det påverkar folk. Han menar att en riktigt bra lokal tidning ska vara både hård och mjuk; tuff granskning blandat med nyheter och roliga inslag. För tillfället sker en stor förändring i tidningsbranschen, inte minst beroende på sjunkande annonsintäkter och ökade kostnader för tryck och distribution. På Stampen Media, där ttela ingår, ska 100 tjänster försvinna och det är ett arbete som pågår för fullt. Trenden är allt fler digitala prenumeranter och från 1 november kommer utdelningen av papperstidningen att begränsas, vilket drabbar ca 10 % av pappersprenumeranterna. Digitaliseringen innebär en bättre möjlighet att följa upp och utvärdera nyhetsvärde, rubriksättning, innehåll och bildval. På så vis kan man också anpassa innehållet till det som läsarna vill se mer av.

Åsa Torrestad, kommunikationsstrateg, pratade om varumärkesarbete och vilka steg det innehåller; Affärsidé, Vision, Varumärke, Marknadsföring och Leverans. För att det ska vara meningsfullt att beta av det ena målet efter det andra måste man ha en tydlig bild av vart man är på väg – och varför.
Frågor som måste ställas är VAD, VARFÖR, FÖR VEM och HUR och berätta gärna VARFÖR istället för VAD för att människor ska förstå. Alltså, skippa de tekniska detaljerna – i alla fall i första vändan.

Anna Petrén, VD på Västflyg, berättade kort om återstarten av reguljärflyg mellan Trollhättan/Vänersborg och Bromma. Flygplatsen spelar en viktig roll för vårt område och det visar inte minst statistiken, då affärsresenärer uppgår till 90 %. Västflyg är först i världen med högsta möjliga inblandning av förnybart bränsle och Anna uppmanade företagen att se över sin resepolicy, då Västflyg banar väg för fler hållbara flygningar.

Slutligen berättade Martin Vesterlund från Forum Vänersborg om ARTSCAPE-projektet. En form av ”visklek”, där målningar som är kända för många har delats ut till skribenter med lokal förankring. Dessa har skrivit en text som därefter konstnärerna fått utgå från. Nu har nio väggar målats av internationellt kända konstnärer och projektet är avslutat. Men själva arbetet med att dra nytta av muralmålningarna har precis bara börjat. Inom besöksnäringen kommer det att märkas att Vänersborg inte bara har stärkt sin attraktionskraft utan även skapat stolthet och glädje bland sina invånare.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 oktober 2023