Gå till innehåll

Verktygsfält

Granskning av inköp och upphandling

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har KPMG granskat kommunens process och rutiner för inköp och upphandling.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll avseende inköp och upphandling.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen huvudsakligen har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll avseende inköp och upphandling. Vi bedömer dock att kommunstyrelsens avtalsförvaltning och avtalsuppföljning kan utvecklas ytterligare.
Vidare är vår samlade bedömning att kultur- och fritidsnämnden delvis har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll avseende inköp och upphandling.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 september 2023