Gå till innehåll

Verktygsfält

Vänersborgs kommun klättrar mot toppen i näringslivsranking

Exempelbild för nyhet

Idag presenterar Svenskt Näringsliv sin årliga mätning av Sveriges kommuner när det gäller företagsklimatet och den visar att Vänersborgs kommun i år klättrar 66 placeringar i rankingen. Vänersborg landar därmed in på plats 130.

Årligen frågar Svenskt Näringsliv företagen i Sverige hur det är att verka och driva företag i alla Sveriges kommuner. I Vänersborgs kommun har enkäten också delats och skickats ut under vintern och det är den som nu ligger till grund för resultatet.

Vänersborgs kommun har gjort en brant resa uppåt de senaste fyra, fem åren. Tidigare låg kommunen bland kommunerna med lägst resultat i mätningen. Med ett fokuserat och målmedvetet arbete har man lyckats öka nöjdheten på alla områden som mäts, år för år. Bästa betyget någonsin för Vänersborgs kommun kom under våren och visade att alla områden som mäts nu är godkända. Bäst är betyget inom service och bemötande, något som också Sveriges kommuner och regioners undersökning tidigare i vår visade där man mäter ”Nöjd kundindex”, där Vänersborgs kommun får ett högt värde. Från flera håll upplevs kommunen nu som mer företagsvänlig även om det fortfarande finns mycket kvar att göra.

-   Vi är otroligt stolta över att företagen upplever att kommunen arbetar aktivt med att stötta företagandet. Alla förvaltningar är medvetna om företagens betydelse och arbetar tillsammans, även inom politiken är vi helt eniga i arbetet som görs för näringslivet, säger Benny Augustsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ny näringslivsstrategi på gång

Under det senaste året har företagen involverats i framtagningen av en ny näringslivsstrategi, som ska beslutas om i senare i höst. Den har förankrats genom en mängd olika workshops, både med företagarföreningar och på olika områdesträffar med företagare. Arbetet har drivits tillsammans med Vänersborgs näringslivsråd.

- Vi upplever att vi har en bra dialog med företagen, säger Sofia Jessen, näringslivschef i Vänersborgs kommun. Vi träffas regelbundet genom företagsbesök, företagarträffar och FrukostForum som hålls varje månad och som är öppet och gratis för alla företagare. Kommunens olika tjänstepersoner finns också tillgängliga för att guida företagen vidare inom och utanför kommunen, något som vi upplever att man uppskattar.

Mycket arbete återstår

Nu återstår att fortsätta den inslagna vägen. Mycket arbete återstår och tillsammans fortsätter nu företag och kommun att stärka företagsklimatet i Vänersborg. Höstens företagsbesök har precis dragit i gång. Första FrukostForum för hösten har genomförts och flera spännande nätverksträffar finns inbokade. Bland annat en stor Leader-träff och en träff för kvinnliga skogsägare, en ny målgrupp där kommunen samverkar med Arena Skog, Hushållningssällskapet och SLU.

-   Det är glädjande att följa den positiva utvecklingen av företagsklimatets i Vänersborg. Den politiska ledningen har tydligt visat att frågan är prioriterad för kommunens förvaltningar, det märks i bland annat i kommunikation och dialog mellan kommun och näringsliv. Det är dock viktigt att kommunen nu inte lutar sig tillbaka, utan fortsätter att förstärka dialogen, servicen och bemötandet gentemot Vänersborgs företagare, säger Susann Haggren, Näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv.

Sofia Jessen håller med Susann Haggren

-   Man måste ha insikt om att arbetet med företagsfrågor ska ses som en färskvara, det gäller att alltid tänka om och nytt och lyssna på företagen. Vi ser ju en väldigt positiv trend och satsar självklart på att fortsätta utveckla företagsklimatet tillsammans, avslutar Sofia Jessen glatt.

I samband med rankingresultatet släpper också Vänersborgs kommun fem korta filmer, som visar glädjen som både företagare och kommun känner när företagsklimatet har blivit bättre i Vänersborg.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2023