Gå till innehåll

Verktygsfält

Med Båtsamverkan kan tryggheten öka

Exempelbild för nyhet

Båtägarna på Sanden på dialogmöte med kommunen och polisen.

Du har kanske hört talas om Grannsamverkan, där grannar i ett område går samman för att förebygga kriminalitet? Visste du att det också finns Båtsamverkan? Båtsamverkan startades som en verksamhet av polisen i samarbete med försäkrings- och larmbolag i syfte att minska antalet stölder av båtmotorer. Båtsamverkan innebär att båtägare tillsammans ser om varandras båtar och är uppmärksamma på vilka som rör sig i ett område med båtplatser.

I förra veckan bjöds båtägarna på Sanden in till ett dialogmöte tillsammans med kommunen och polisen, där de fick möjlighet att diskutera sina upplevelser med att ha båt på Länsan och på Sanden. Båtsamverkan Väst berättade mer om vad Båtsamverkan innebär.

- Vi har jobbat med Sanden i ett par år nu inom Medborgarlöfte Sanden och det här är en del i arbetet med att öka tryggheten på området. Brottsstatistiken på Sanden är låg, men otryggheten bland båtägarna upplevs som hög. Kommunen och polisen kan inte göra allt och det är först vid samverkan som vi kan få större effekt och ökad trygghet. Därför bjöd vi in till det här mötet för att beskriva konceptet Båtsamverkan och inspirera till att med gemensamma krafter starta igång en samverkan mellan båtägarna, polisen och kommunen. Vi behöver fler som engagerar sig, säger Per Edensvärd, säkerhetssamordnare.

Till mötet kom ett 30-tal båtägare och det kom också flera förslag på hur man ytterligare kan förbättra Sanden.

- Vi fick tips på förbättringar på området som vi också kan förverkliga. Till exempel belysning som inte funkar och att det finns ett behov av en större närvaro av polisen. Det är viktigt att alla brott anmäls, även om det känns som att inget händer efter anmälan. Om fler anmäler, kan fler åtgärder göras. Framför allt behövs fler vuxna som rör sig på området på kvällstid och där kan alla vara med och hjälpa till. Vi behöver också fortsätta utvecklingen med att få fler aktiviteter på platsen. Arbetet med att öka tryggheten på Sanden fortsätter, trots att vi inte har medborgarlöfte i samverkan med polis och föreningar, säger Per.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023