Gå till innehåll

Verktygsfält

Känner du dig trygg i ditt område?

Nu gör vi en undersökning om hur kommuninvånare upplever tryggheten i kommunen. Välkommen att delta!

2020 gjordes den senaste trygghetsundersökningen och nu är det dags att följa upp och se om tryggheten har ökat eller minskat. Det gör vi genom en digital enkät där vi bland annat ställer frågor om hur trygg du känner dig i området där du bor. Det är också frågor om vad du tycker att polisen, kommunen och du som invånare kan bidra med för att öka tryggheten. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara.

Undersökningen pågår mellan den 12 oktober – 2 november 2023 och du hittar enkäten på https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1175069X403461668X46251 Länk till annan webbplats.

Tack för att du deltar!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 oktober 2023