Gå till innehåll

Verktygsfält

Gå med i vår Local Green Deal

Exempelbild för nyhet

Vänersborgs kommun söker nu intresserade företag som vill påskynda deras gröna omställning. Genom konkreta överenskommelser, så kallade "deals", strävar kommunen och lokala företag mot samma mål genom hållbara åtgärder.

Local Green Deals är en del av Intelligent Cities Challenge (ICC). ICC är ett initiativ från Europeiska kommissionen som syftar till att stödja städer i hela Europa på deras resa mot en grönare och mer digital framtid.

Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Cervia i Italien har gått samman genom nätverket Sweden Emilia Romagna Network (SERN) för att delta i ICC-initiativet som ett konsortium.

Konsortiets huvudfokus kommer att ligga på temat förnybar energi. Det finns även möjligheter att genomföra åtgärder inom fältet hållbar mobilitet.

Om du som företag vill vara med i vår Local Green Deal kommer du få:

•Skräddarsydd rådgivning •Inspiration och information om tekniska innovationer och hållbarhetsstyrning •Inspiration och konsultation från andra ICC-medlemmar och mentorstäder.

Utöver detta kommer kommunen att erbjuda stöd genom dialoger, kontakter och stöttning i processen att söka möjliga projektmedel.

För att få veta mer och påbörja en diskussion om möjligheterna, ta kontakt med cornelia.sorman@vanersborg.se senast 15:e november!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 november 2023