Gå till innehåll

Verktygsfält

Summering FrukostForum 9 november

Närmare 140 personer kom till Bojorten för höstens tredje FrukostForum, där vår konferencier Erik Torstensson guidade oss genom morgonen.

Stort fokus på etablering och tillväxt

 

En förfrågan om företagsetablering i Vargön var såklart morgonen stora nyhet, som Sofia Jessen, näringslivschef berättade om. SUND SAMPO är ett tjeckiskt företag inom grön teknik, som har visat stort intresse för det gamla bruksområdet.

Vänersborgs kommun har arbetat med området i Vargön i många år, med en del bakslag längs vägen. Det är stora ytor med många fördelar, för verksamheter med inriktning innovation och grön omställning. Wargön Innovation, som arbetar med textilåtervinning, finns sedan tidigare på området.

Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande, är tydlig med att det inte är något som är klart än utan att det är en förfrågan som ska hanteras. Men en ny etablering av den här storleken skapar många nya arbetstillfällen i kommunen, vilket är oerhört positivt för både kommunen och arbetsmarknadsområdet som helhet. Ett bra näringsliv är grunden till så mycket annat i vår kommun, konstaterade Benny.

Om det blir verklighet skulle det i slutändan kunna resultera i hundratals arbetstillfällen, men processen dit är lång. Man beräknar ca 10 år fram till full produktion, med alla tillstånd och parallella etableringsprocesser som arbetet kräver.

Patrik Jatko, näringslivsutvecklare, pratade om tillväxtzonen mellan Oslo och Göteborg. Här spelar Tvåstad en viktig roll med flera viktiga etableringsområden. I Vänersborgs kommun jobbar man för närvarande främst med Trestad Center, Wargön Innovations- och Industripark och Källeberg i Brålanda.

Samverkan mellan Tvåstad

Vänersborg och Trollhättan samspelar mycket för att skapa ett bra företagsklimat och underlätta såväl etableringar som kompetensförsörjning. Med samma arbetsmarknadsområde är det en nödvändighet, säger Benny Augustsson.

Ett exempel är Stallbackaområdet i Trollhättan, där det är högaktuellt med nya etableringar precis på andra sidan av kommungränsen. Något som i allra högsta grad berör vårt gemensamma område.

Robin Mashallah, näringslivsutvecklare Trollhättans Stad, beskriver nuvarande status för Stallbacka, med fokus på produktion och logistik:

  • Industricampus – för spetskompetens inom fordonsutveckling, batterier och elektromobitiet
  • BID Stallbacka för samverkan mellan fastighetsägare, företag och offentliga aktörer
  • Tillsammans skapa förutsättningar för utveckling och nyetablering på området.

Robin lyfte vikten av att aktivt arbeta tillsammans med att skapa förutsättningar för verksamhetsmark, med närhet till både hamn och flygplats. Här är såväl samhällsplanering som kompetensförsörjning viktiga pusselbitar och inte minst en ökad samverkan mellan Tvåstad.

Viktor Johansson, affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Kraftstaden berättar om deras förvärv av mark och lokaler på Stallbackaområdet i april 2023. Dessutom om satsningen på Industricampus som kan erbjuda både test och utvecklingsmiljöer vilket bidrar till kompetensförsörjningen.

Svenskt Näringsliv är en paraplyorganisation som arbetar med frågor som är viktiga för alla företag och branscher, på nationell, regional och lokal nivå. Varje år skickas det ut en enkät till 60 000 slumpmässigt utvalda företag, där resultatet blir en del av näringslivsrankingen.

Susann Haggren, näringspolitisk rådgivare från Svenskt Näringsliv, presenterade ett utdrag ur årets näringslivsranking, där Vänersborgs kommun klättrade 66 placeringar till plats 130. Orsaken till det är enligt Susann mycket tack vare forum för dialoger, bättre samarbete och förståelse mellan beslutsfattare och företag. Andra faktorer som väger tungt är service och bemötande samt tillgång på relevant kompetens. Allt som man möter i sin vardag är viktigt för ett bra lokalt företagsklimat!

Företagens högst prioriterade frågor för ett bättre företagsklimat är:

  • Minskad brottslighet och ökad trygghet
  • Kortare handläggningstider
  • Bättre dialog mellan kommun och företag
  • Mer samarbete mellan skola och lokala företag
  • Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare

Vartannat företag i Sverige drabbas varje år av brott, företag i södra delarna är mer utsatta. Mörkertalet är dock stort och toleransnivån har ökat. Ex upplever 26 % av företagen i Vänersborgs att brott och otrygghet påverkar dem negativt. Tryggheten är viktig för det lokala företagsklimatet. Här är den enda frågan som Vänersborg ligger under rikssnittet. Involvera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet. Uppmaning från polis är att anmäla, anmäla och anmäla!

Stort tack till alla er som kom!


Anmälan till årets sista FrukostForum - 14 december i Bojorten, Kommunhuset

https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=373600a48f534378a306a6aed44d24d7ce609d9&Origin=Direct Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 december 2023