Gå till innehåll

Verktygsfält

Älgar i Vänersborg

En älgko som tittar in i kameran.

Älgar befinner sig i några av bostadsområdena i södra Vänersborg. Stressa dem inte och rensa din trädgård från fallfrukt.

De senaste två veckorna har vi tagit emot samtal, meddelanden och felanmälningar om älgar som går i bostadsområden i södra Vänersborg. Polisen har i nuläget inte bedömt älgarna som farliga och kommunen gör samma bedömning, men älgarna behöver lämnas i fred för att inte stressas upp. Friska älgar attackerar enbart människor om de är stressade, trängda eller upplever ett hot mot sig själva eller kalvarna. Det är av största vikt att älgarna lämnas i fred och att de inte stressas för både din egen och älgarnas säkerhet. Dra dig istället undan om du stöter på en älg.

Älgarna söker sig generellt in i bostadsområden just nu för att hitta föda och de söker sig framför allt till fruktträd och fallfrukt. Rensa din trädgård för att minimera risken för älgbesök.

Uppträder älgarna ändå aggressivt är det viktigt att du informerar polisen, då kontinuerlig bedömning sker i ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2023