Gå till innehåll

Verktygsfält

Säsongen för radonmätning är här

Är du småhusägare? Är det mer än tio år sedan radon mättes senast? Eller har det skett byggnadsförändringar (till exempel nya fönster, uterum, eller annan tillbyggnad)? Då är det dags att mäta radon. Det finns fortfarande tid att hinna genomföra en mätning den här säsongen.

Varför mäta radon?

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Radon kan komma från marken, dricksvatten eller byggmaterial. Det enda sättet att veta om radon finns i inomhusluften är att mäta. Det är viktigt att mäta oavsett var du bor eller vad ditt hus är byggt av. Långvarig vistelse i byggnader med för höga radonhalter ökar risken för lungcancer.

Hur en radonmätning går till

 1. Beställ radondosor.
  Man kan antingen köpa radondosor direkt från ett laboratorium eller genom deras återförsäljare, vilket normalt är företag som arbetar med besiktning, konsultation eller åtgärder. Hitta företag via Svensk Radonförening.
  Antal dosor du behöver kan variera men det bör framgå när du beställer. Det ska alltid vara minst två dosor för en bostad. Du behöver minst en per våning. I en stor villa kan det behövas fler.

 2. Dosor kommer hem via posten och du placerar ut dem för att starta mätningen. Följ instruktionen från laboratoriet.
  Dosorna ska placeras i bostadsrum som sovrum och vardagsrum, och inte i till exempel kök. I de flesta fall loggar du själv in och anger information om mätningen. Det är viktigt att ventilationsdon är öppna och att du helt enkelt lever som vanligt under perioden.

 3. Mätning pågår.
  En långtidsmätning ska pågå i minst två månader, men gärna längre. Mätning ska göras under perioden 1 oktober-30 april.

 4. Avsluta mätning och skicka tillbaka dosorna i medföljande kuvert.

 5. En mätrapport framställs och skickas till dig.

 6. Skicka gärna rapporten till Miljö & Hälsa miljo@vanersborg.se.
  Kommunen för register över radonmätningar vilket kan vara till hjälp när privatpersoner eller mäklare har frågor om tidigare utförda mätningar.

Jag bor i hyresrätt/bostadsrätt

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att mäta radon. Bor du i en hyresrätt eller bostadsrätt är det hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen som är ansvarig. Är du nyfiken kan du fråga efter deras radonmätningsplan, och vid en mätning ska du som boende få information om hur det går till.

Mer information

Du är välkommen att höra av dig till Miljö och Hälsa om du har frågor, se kontaktuppgifter nedan.

Länkar för dig som vill läsa mer:
Svensk radonförening: https://svenskradonforening.se/start/ Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndigheten: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/ Länk till annan webbplats.

Metodbeskrivning: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/handbocker-och-metodbeskrivningar/matning-av-radon-i-bostader--metodbeskrivning/ Länk till annan webbplats.

Boverket radonguiden: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2012/radionguiden.pdf Länk till annan webbplats.

Vänersborgs kommun: https://www.vanersborg.se/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/halsoskydd/radon Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 november 2023