Gå till innehåll

Verktygsfält

Skogsavverkning i Önafors

Exempelbild för nyhet

Ett område på 1,7 hektar kommer att avverkas i vinter.

I Önafors utmed Bruksvägen finns ett område på cirka 1,7 hektar som idag domineras av nästan enbart gran. Någon gång i vinter kommer Skog & Natur att avverka granskogen. Anledningen till att det görs är att granskogen har drabbats av skador och måste därför tas ned. Det finns i skogen även andra trädslag och de träden kommer att sparas, om det inte finns en uppenbar risk för att de är på väg att falla ned på vägar eller stigar.

Många av lövträden har höga naturvärden och kommer att få mer ljus och bättre utrymme att leva på efter åtgärden. På det här sättet föryngrar träden sig själva och nästa generations skog på platsen kommer domineras av lövträd.

Avverkningen av granskogen gör så klart att platsen naturligtvis kommer att se lite annorlunda ut, men träden står på bördig mark och växtligheten tar snart fart. Skötseln framöver blir att röja och gallra fram ett skogsbestånd som domineras av lövträd och syftet med det är att gynna naturvården och friluftslivet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 november 2023