Gå till innehåll

Verktygsfält

Dags att Hitta hem i Dalsland!

Exempelbild för nyhet

2024 -2026 sker en stor dalslandssatsning på attraktivitet och inflyttning, kallat ”Hitta hem i Dalsland”. Invånarnas upplevelse av livskvalitet har höga värden i Dalsland och det finns många dalslänningar som brinner för att lyfta och visa upp landskapets attraktivitet. Nu samlas många aktörer i en bred satsning för att sprida ett inbjudande budskap för inflyttning på ett kraftfullt sätt.

I nuläget sköter varje kommun sin egen inflyttningsservice som dessutom ofta är ganska spretigt fördelad internt. Nu ska marknadsföringen utformas gemensamt för hela Dalsland och information som inflyttare letar efter ska samlas ihop för att inflyttarlotsar sedan ska kunna ge information effektivt och på ett insäljande sätt. Det handlar om allt från lediga tomter, hus och lägenheter, pendlingsmöjligheter, skolor, distansarbetsplatser till kultur- och föreningsliv och servicefunktioner.

Under 2024 kommer strukturerna för satsningen byggas upp och förankringen av delaktighet från aktörer runt om i landskapet. 2025-2026 kommer insatserna att genomföras skarpt ut mot målgrupperna och sedan ska den modell som byggs upp ska kunna verka under en lång tid framåt utifrån de styrkor som byggts upp.

Det är Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Leader Framtidsbygder och Dalslands Sparbank som beviljat sammanlagt ca 4,5 mkr till insatsen inom den gemensamma ramen Det goda livet i Dalsland. Sex dalslandskommuner, där Vänersborgs kommun är en av de medverkande kommunerna, ska tillsammans med andra aktörer som Visit Dalsland, Mötesplats Steneby, Dalslands Folkhögskola, eDIT, företrädare för kulturorganisationer, näringsliv, lokala föreningar och privatpersoner utforma satsningen för Dalslands attraktivitet, utveckling och framtid.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 december 2023