Gå till innehåll

Verktygsfält

Trafikverket undersöker västra sidan om slussen

Exempelbild för nyhet

Under februari månad påbörjar Trafikverket markprover på den västra sidan om slussen i Brinkebergskulle.

En ny typ av sluss, en så kallad trekantssluss som är en triangelformad sluss, skulle kunna vara ett alternativ för Vänersborgsslussen och orsaka ett mindre intrång i området.

För att ta reda på om den typen av sluss är möjlig, kommer Trafikverket därför att ta prover på den västra sidan under våren. Trafikverket tar med provtagningar reda på om markförhållandena är lämpliga för den här typen av lösning.

Under provtagningsperioden kan stigar och gångvägar på den västra sidan tillfälligt stängas av och starka ljud kan tidvis förekomma.

Läs mer i nyhet hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2024