Gå till innehåll

Verktygsfält

Rädd eller beredd?

Exempelbild för nyhet

En livsviktig utställning för unga sprider kunskap om hur vi ska agera i en krissituation. Sveriges krisberedskap och civila försvar bygger på att alla tillsammans tar ansvar och samarbetar vid en samhällskris.

- Unga är en viktig del av samhället och den här utställningen vänder sig främst till gymnasieelever. De får kunskap om hemberedskap, viktiga telefonnummer, tillförlitliga källor för information och olika typer av kriser i samhället och hur dessa påverkar oss. Utställningen har fyra olika interaktiva stationer där man gör olika aktiviteter: värdera, preppa, hjälpa och agera, säger beredskapssamordnaren Zandra Lantz.

Totalförsvar

Myndigheter, organisationer, kommuner och företag förbereder sig för att kunna hantera olika typer av kriser och hot.

Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Det civila försvaret fokuserar framför allt på att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna till exempel vård, skola och omsorg samt bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kommunens resurser kommer i första hand att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Kommunen ger invånarna information vid större olyckor eller en samhällskris. Detta sker via hemsidan, sociala medier och informationspunkter. Här hittar du information om vårt arbete med beredskap.

Vid en större kris aktiveras kommunens krisstöd. Med krisstöd menas det omedelbara omhändertagandet av en eller flera personer i kris. De drabbade får stöd utifrån psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM).

Totalförsvarsplikt – personligt ansvar

För att ha beredskap för krig har vi totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla är skyldiga att bidra och alla behövs. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla som bor här. Även du är en del av Sveriges beredskap.

- Du som privatperson har ansvar för att kunna klara dig själv och dina nära under cirka en vecka. Därför är det viktigt att du som kan förbereder dig för att klara dig så bra som möjligt. När vi har kunskap om hur vi ska agera och hur vi kan klara oss själva minskar vi påfrestningar i samhället, och kan med enkla medel tillsammans i stället hjälpa varandra, säger beredskapssamordnaren Zandra Lantz.

Utställningen som pågår i tre veckor har tagits fram av Statens försvarshistoriska museer tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Riksantikvarieämbetet. Vi är glada för att Birger Sjöberggymnasiet och Vänersborg valdes ut i vår region!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 februari 2024