Gå till innehåll

Verktygsfält

Satsning mot grooming och näthat

Exempelbild för nyhet

I dagarna landar ett bokpaket om Nollan och nätet i alla F-6 skolor i Vänersborgs kommun. Böckerna handlar om ungas liv på nätet och svåra situationer som kan uppstå.

Bokserien, av författaren Caroline Engvall, tar upp frågor om bland annat grooming (en brottslig handling som innebär att en vuxen tar kontakt med barn i sexuellt syfte), näthat, integritet och samtycke.

- Många elever har tillgång till nätet under stora delar av dygnet, inte minst under den tid då eleverna är hemma. Böckerna berättar en fiktiv historia som beskriver situationer där eleverna kan känna igen sig och det ger underlag för viktiga dialoger tillsammans med våra elever, berättar Ann Nyqvist, verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Insatsen är en del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som görs för att stärka elevernas medvetande och kunskap kring hur de kan hantera svåra situationer som kan uppstå på nätet.

- Vi kommer att läsa, samtala och bearbeta böckerna tillsammans med eleverna på många olika sätt. Till exempel genom att illustrera, reflektera enskilt eller i mindre grupp, rollspela och genomföra olika värdegrundsövningar, fortsätter Ann Nyqvist.

Undersökningen ”Svenskarna och internet” av Internetstiftelsen visar att nästan 1 av 8 barn i åldern 12–19 år har fått nudes (nakenbilder) skickade till sig av någon som de inte känner. Särskilt vanligt är det bland flickor där nära var sjätte flicka har varit med om det under det senaste året.

- Detta visar att frågan om grooming, samtycke, näthat och integritet är oerhört angelägen att jobba med. Det är också ett ämne som har följdverkan inom många andra områden; psykisk hälsa, fysisk hälsa, social inkludering, fullföljda studier, våld, brottsförebyggande och suicidprevention, berättar Anne Ekstedt, folkhälsosamordnare på Vänersborgs kommun.

Satsningen, som finansieras till lika delar av Rådet för hälsa och social hållbarhet, Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen, är ett initiativ från Samlevnadsgruppen. Gruppen består av representanter från grundskolorna i kommunen, elevhälsan, mötesplatsen Timjan, fältarbetare, Fridaskolan, Fridagymnasiet, kommunstyrelseförvaltningen och ungdomsmottagningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2024