Gå till innehåll

Verktygsfält

Tack till alla som har felanmält!

Exempelbild för nyhet

Röjning pågår efter stormen Louis.

Gatuenheten har varit igång en större del av dagen och sågat upp träd som legat över vägar, gator och gång- och cykelvägar. Vid 15-tiden var även skogsmaskinen på bilden ute för att röja upp de värsta områdena.

När stormen var som mest intensiv, mätte vi 34,4 m/s i mätstationen på Dalbobron så det har varit väldigt starka krafter i omlopp. Det har kommit in ärenden om nedblåsta träd, omkringrullande och flygande studsmattor som vi har behövt förankra, en avbytarbänk/hus med mera. Nu börjar vi komma till ända med alla högt prioriterade ärenden. Akuta ärenden hanteras under helgen och arbete fortsätter på måndag. Gång- och cykelvägen vid Östra Mariedal kommer att röjas under helgen. Efter det fortsätter uppröjningsarbetet på måndag.

Vi vill framföra ett STORT, STORT tack till alla som har hjälpt till och felanmält. Det har varit till stor hjälp att få in information där åtgärd har krävts. Vi har snabbare kunna prioritera och åtgärda för en bättre tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vi påminner om att göra en felanmälan i appen om du fortfarande påträffar träd som har blåst omkull. Felanmälan Vänersborgs kommun heter appen som du hittar där appar finns och du kan också göra felanmälan på vår hemsida

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2024