Gå till innehåll

Verktygsfält

Tillsyn på frisörsalonger

Exempelbild för nyhet

I vår genomför Miljö och hälsa tillsyn på alla frisörsalonger i kommunen.

Miljö och hälsa på Vänersborgs kommun är en tillsynsmyndighet och gör varje år en kontroll av verksamheter av olika typer. Hur ofta en verksamhet får tillsyn avgörs av vilken typ av verksamhet som bedrivs och vilka risker det finns för människors hälsa.

I vår är det frisörsalongernas tur att få tillsyn och vi genomför tillsyn på samtliga av de 40-talet frisörsalonger som finns i kommunen. Många har fått besök av oss tidigare men i flera fall är det många år sedan, och därför är det nu dags igen.

Varför görs en tillsyn?
Miljö och hälsa är som sagt en tillsynsmyndighet och vi har ansvar för att se till så att företag sköter sin verksamhet enligt vad lagstiftningen säger. Där företag erbjuder olika hygieniska behandlingar, gör vi tillsyn så att det inte finns risker med att besöka verksamheten.

Hur går ett tillsynsbesök till?
Under ett tillsynsbesök tittar vi på lokalen och verksamhetens rutiner. Vi tittar på städning, ventilation, avfallshantering, egenkontroll, kosmetiska produkter och gör en riskbedömning för smittskydd och allergi. Det är miljöbalken, Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet och Läkemedelsverkets vägledning för kosmetiska produkter som vi utgår från när vi gör tillsyn.

Varför görs tillsyn av frisörsalonger?
Dels är det flera år sedan sist som vi gjorde tillsyn inom den verksamheten, dels för att det har också kommit ny lagstiftning om en utökad anmälningsplikt för frisörsalonger. (Läs mer om anmälningsplikten längre ner på sidan).

Varför är tillsyn bra för mig som företagare?
En viktig del av vår tillsyn är att ge information och vägledning till verksamheter så att alla verksamheter får bra och samma förutsättningar för att kunna följa lagen. Det minskar också risker för att människors hälsa ska komma i fara.

Vi ser tillsynsarbetet som viktigt för att främja sund konkurrens och att alla företag har schyssta villkor i kommunen.

Kostar det mig som företagare något?
Frisörerna får en faktura efter besöket enligt en timavgift. Avgiften styrs genom en taxa som är antagen av kommunfullmäktige och där gör man en bedömning av hur hög taxan ska vara efter vad miljöbalken säger. I avgiften ingår förberedelse och inläsning på lagstiftning för den som gör tillsynen, själva tillsynsbesöket och en inspektionsrapport efter. Även om besöket enbart tar en timma, ingår både förberedelser och efterarbete, alltså mycket mer arbete än bara besöket hos företaget.

Delar flera verksamheter på en lokal, får varje verksamhet varsin inspektionsrapport och faktura, eftersom det är separata verksamheter. Var för sig har verksamheterna ansvar för sina rutiner och att ens egen verksamhet inte ger upphov till risker för människors hälsa. Det blir viktigt med ansvarsfördelning mellan verksamheterna.

Kan jag som företagare slippa tillsyn?
Nej, alla frisörsalonger i kommunen får tillsyn under våren 2024 och man kan inte slippa från tillsyn.

Vad räknas som hygieniska verksamheter?
Till hygieniska verksamheter räknar vi bland annat fotvårdare, tatuerare, frisörer, akupunktörer, massörer, nagelvårdsalonger och hudvård.

Mer om utökad anmälningsplikt
Regeln om utökad anmälningsplikt kom 2021. Regeln innebär att om en frisörsalong har rakning mot hud med rakkniv eller rakhyvel eller har håltagning, behöver frisörsalongen anmäla det till tillsynsmyndigheten (Miljö och hälsa på Vänersborgs kommun). Alla anmälningspliktiga verksamheter ska ha anmält sig till oss senast den 31 december 2023, vilket vi informerade alla frisörsalonger om under hösten 2023.

Om du har rakning eller håltagning i din verksamhet och inte har anmält den till oss, innebär det att ditt företag behöver betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor. Efter tillsynsbesöket kommer de företag som vi ser är anmälningspliktiga, och som inte har anmält sig före den 31 december 2023, att få en sådan avgift.

Har du frågor, kontakta gärna Miljö och hälsa.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2024